vrijdag 6 december 2013

kersteditie 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met veel vreugde delen we in december deze Kersteditie 2013 met u.

TVN Centrum Assen-Odoorn heeft de Kersteditie een extra magisch tintje gegeven door het artikel : “Een Kerstavond met H.P.B. en bijzondere cadeautjes”.


Wij wensen iedereen veel leesplezier,
een goede jaarwisseling
en een Helend 2014 toe.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kersteditie 2013
-Theosofie Centrum Assen-Odoorn-
Voor leden en belangstellenden.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud:

- De Boeddha zegt: ‘Een hart vol liefde’ (uit: Azie het Avondland   
                                           
- Engelen Loflied (uit: het Licht der Wereld van Edwin Arnold )     
                                                         
- Kerstavond met HPB en bijzondere cadeautjes (door HS Olcott)     
                             
- Horen en Zien –HPB- (uit Stem van de Stilte)           
                                                    
- De esoterische betekenis van de Kersboom
   (Fragment- Kerstlezing door Robert A. Pullen)
                                                                                   
- Waarheid (uit Diamanten van HPB)      
                                                                                                                        
- Krishnamurti en het vrijmaken van de mens  
                                                        
- Er is een weg (Lyrics – HPB)      
                                                                                                                                  
- TAO: Hoogste Goedheid  (Tao Tê King)                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doeleinden van de Theosofische Vereniging

-         Het vormen van kern van universele broederschap der mensheid,
 zonder onderscheid van ras, geslacht, geloof of huidskleur.

-     Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,
       wijsbegeerten en wetenschappen.

-     Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de natuur
       besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren.

***


--------------------------------------------------------------------------------------- 

De Boeddha zegt:
(Een Hart vol liefde aankweken)

“Zoals een moeder, zelf met gevaar voor haar eigen leven, over haar zoon, haar enige zoon, waakt, laat zo de leerling zonder mate liefde aankweken tot alle wezens. Laat hij ten aanzien der gehele wereld – boven, beneden, rondom – een hart vol liefde aankweken, onbekrompen, niet vermengd met het gevoel van verschillende of tegengestelde belangen.
Laat een mens deze opmerkzaamheid behouden, zolang hij waakt …
Deze staat van het hart is de beste ter wereld.”
(blz. 162, uit het boek: ‘Azië en het Avondland’ van Alan W. Watts, 1937)--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uit: Het licht der Wereld
(blz. 174)
Door Edwin Arnold  (1892)


Engelen-loflied:

Alles spelt ons vree
Storeloos als ’t diepst der zee,
Te nacht als ’t blauw stil glanst,
Met ’t stargeflonker mee
Waar ooit harten van schepselen slaan,
In ’t eerst of ’t herboren bestaan
Vree wacht elk, gelijk ’t watervlak rust,
Door de heem’len in sluim’ring gekust !Vrede door Liefde verlicht,
Met de eeuwen al rijker gesticht,
Totdat toorn en haat verdwijnt,
’t Verdriet en de doodsangst zwicht,
“Welbehagen en Vree! “
Elke edele ziele op heur bee
Klinkt de Engelenzang in het oor,
Uit den Hoge, al de eeuwen door!
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kerstavond met H.P.B. en bijzondere cadeautjes.

(“Oude Dagboekbladen” – Deel I, door HS Olcott - Blz. 222, 223-225)Op een kerstavond kwam mijn zuster van haar verdieping, boven de “Lamasery”, naar beneden om te vragen of wij niet even wilden komen om de kerstboom te bekijken die zij voor haar kinderen  - die toen goed en wel in bed lagen – had in orde gemaakt. Wij bekeken al de cadeautjes en H.P.B. zei, dat het haar zo speet dat zij zelf geen geld had, om ook wat voor de boom te kopen. Zij vroeg mijn zuster wat een van de jongens, haar bijzondere lieveling, graag wou hebben en toen zij vernam dat zijn wens was een flink hard fluitje, zei ze: “nu, wacht maar even” . Haar sleutelbos uit de zak halend, greep zij drie sleutels stevig bij elkaar in één hand en liet ons een ogenblik later een grote ijzeren fluit zien, die op de plaats van de sleutels aan de sleutelring hing. Om die te maken had ze al het ijzer van de drie sleutels opgebruikt en moest de volgende dag door een slotenmaker nieuwe laten maken. Nog meer.
(…)
Nog een voorbeeld. Ik moest gaan naar Albany als speciale raadgever der “Mutual Life Insurance Company” van New York om in het Wetgevend Comité te pleiten tegen een wet die toen aanhangig was. H.P.B. nam de kans waar dat zij gezelschap kon krijgen en ging met mij mee, om een langbeloofd bezoek aan Dr. Ditson en zijn vrouw te Albany af te leggen. Zij was een onpraktisch wezen in de zaken van het dagelijkse leven en onder andere zeer afhankelijk van de goedheid van haar vrienden, waar het ’t in- en uitpakken van haar koffers gold.

Haar oude vriendin Dr. L. M. Marquette pakte bij deze gelegenheid de handkoffer in, die zij zou meenemen en deze lag open op haar kamer op het ogenblik, dat het rijtuig voorkwam om ons naar de trein voor Albany te brengen.

De koffer was erg vol en ik moest sommige voorwerpen bovenin pakken en enige kracht aanwenden om hem dicht te krijgen en te sluiten. Toen droeg ik hem zelf naar het rijtuig en van het rijtuig in de coupé en onze trein stoomde weg.
Mijn reden voor het vermelden van al deze bijzonderheden zal zo aanstonds blijken. Halverwege Albany ging een fles met een kleverige hoestdrankje in haar zak stuk en bedierf haar tabak, sigarettenpapiertjes, zakdoek en wat er verder in was. Dit maakte dat wij de koffer weer moesten openen, om er een massa dingen uit te halen, ander rookgerei te zoeken, enz.  Ik deed dit zelf, pakte hem weer in en sloot hem en toen wij te Albany aankwamen, droeg ik hem weer in het rijtuig en ten huize van de heer Ditson een trap op, waar ik hem neerzette op het portaal voor de deur van de salon. De gastvrouw begon dadelijk een levendig gesprek met H.P.B., die zij voor het eerst ontmoette. Het dochtertje van mevr. Ditson was in de kamer en werd goede maatjes met H.P.B.; zij stond naast haar en streelde haar hand. De geheimzinnige dame in kwestie echter stelde deze storing in haar gesprek met de moeder niet al te zeer op prijs en zei ten laatste: “kom, kom, mijn kind, houd je nu een ogenblikje stil, dan zal ik je iets moois geven”. “Waar is het, toe geef het mij nu ! “ hernam het kind. Ik meende, dat het veronderstelde geschenk nog in de een of andere speelgoedwinkel van Albany was en dat mij zo aanstonds zou verzocht worden het daar vandaan te halen, en fluisterde ondeugend de kleine in, dat zij Madame moest vragen, waar zij het cadeautje had verstopt en dat deed zij ook.


H.P.B. zei: “Toe liefje, nu moet je niet zeuren, ik heb het in mijn koffer”.
Dat was genoeg voor mij; ik vroeg om haar sleutels, ging naar buiten, opende de koffer en  - vond op artistieke wijze tussen de kleren gepakt en precies voor mijn neus toen de koffer werd opengedaan, een harmonicon of glaspiano, misschien 15 bij 4 inches [ruim 37,5 cm bij 6 cm.] groot, met kurken hamertje ernaast! Nu had H.P.B. haar koffer niet gepakt te New York, was er tot op dat ogenblik niet aan geweest; ik had hem dichtgedaan en gesloten voor wij weggingen, hem geopend, uitgepakt, wederom ingepakt en gesloten op het midden van onze reis, en buitendien had H.P.B. geen andere bagage. Waar dat harmonicon vandaan kwam en hoe ter wereld het in de reistas had gepakt kunnen worden, die tevoren al tot barstens toe vol was, zou ik niet kunnen zeggen, ‘k weet het niet.


Misschien zal de een of andere vereniging voor zielkundig onderzoek het denkbeeld opperen, dat de machinist van de trein door H.P.B. was omgekocht en onzichtbaar gemaakt, de tas op de grond voor mijn voeten geopend met een geestenloper en plaats gemaakt voor het muzikale speelgoed door enige van H.P.B. ’s kleren uit het wagonraampje te gooien! Ofwel – het was misschien een echt verschijnsel en zij dan toch geen volslagen bedriegster. Indien Dr. Marquette nog leeft, kan zij betuigen dat zij ons en onze bagage in de trein zag gaan, en als Dr. Ditson nog onder de levenden is, kan hij bevestigen dat hij ons en de heuse reistas van het station naar zijn huis te Albany heeft gebracht.

Het is mijn taak, de geschiedenis zo nauwkeurig overeenkomstig de waarheid te vertellen als ik kan en het verslag er van achter te laten als een voorbeeld van de wijze, waarop mijn lieve oude collega soms een wonder deed, alleen om een kind, dat niet het minste begrip had van het belang van hetgeen gebeurd was, tevreden te stellen.


Eens waren wij, H.P.B. en ik, te Boston op een zeer regenachtige dag met modderige straten; zij liep door de stad in een slagregen en bereikte haar woning zonder één regendruppel of modderspatje op haar japon. Eenmaal, herinner ik mij, hadden wij gepraat op het balkon voor haar zijkamerraam op Irving Place te New York en werden door een zware regen, die een groot deel van de nacht aanhield, naar binnen gedreven en ik had zonder erbij te denken een mooie stoel, die met fluweel of damast was bekleed buiten laten staan. ’s Morgens, toen ik zoals gewoonlijk, even bij H.P.B. aanliep voor ik naar kantoor ging, herinnerde ik mij de stoel en ging hem binnenhalen, verwachtende dat hij doorweekt en bedorven zou zijn door de regen. Hij was integendeel zo droog mogelijk; het hoe en waarom kan ik niet verklaren.

***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Horen en Zien
(door H.P. Blavatsky)
Uit: de Stem van de Stilte

(Blz.14-15 )
Nu hier, dan daar, verlichten deze stralen de stof, zoals zonnestraaltjes door het dichte gebladerte van de wildernis op de aarde schijnen. Maar, discipel, tenzij het vlees passief is, het hoofd koel, de ziel zo hard en zuiver als een glinsterende diamant, zal de straling de kamer niet bereiken, zal haar zonlicht het hart niet verwarmen, noch zullen in dit eerste stadium de mystieke klanken van de akasische hoogten het oor bereiken, hoe hevig het ook ernaar verlangt.
Als u niet hoort, kunt u niet zien.
Als u niet ziet, kunt u niet horen. Horen en zien, dit is het tweede stadium.


------------------------------------------------------------------------------------------- 
De esoterische betekenis van de Kerstboom.
(Fragment uit een Kerstlezing door Robert A. Pullen)

“De Kerstboom, een echte of van kunststof, met alle prachtige ballen, zilveren en / of gouden slingers, engelenhaar, gekleurde of witte elektrische lampjes of echte kaarsen, met aan top de piek, is ook een symbool. Zie de Kerstboom als het Universum, de ballen als de planeten, die door de takken van de boom – de psychomagnetische verbindingen in het Universum – alle met elkaar verbonden zijn. De lampjes of kaarsen zijn de ontelbare Goddelijke zonnen in het Universum, die hun Licht immer verspreiden en het gehele Universum – de kerstboom – verlichten. Het engelenhaar en de slingers zijn de scharen van Monaden van verschillende klassen, Goddelijk-Geestelijke Centra van Bewustzijn, die in oneindige aantallen reizen door de Innerlijke Sferen van het Universum.

Zie de plek als het Ene, Universele BEGINSEL, waar alle Leven uit voortkomt en terugvloeit, op grond waarvan alles met alles is verbonden en derhalve een Universele Broederschap vormt. Zie het kruis waarop de boom staat als de persoonlijkheid of de combinatie van de lagere beginselen van de mens, die gekruisigd zin opdat de ware boom van geestelijk leven kan worden aanschouwd, waar EENHEID de grondslag vormt en Universele Liefde het centrale akkoord is dat wordt aangeslagen en waar alle andere klanken uit voortkomen.

Zie de cadeautjes onder de kerstboom als het symbool van iets schenken van jezelf aan je naasten en geliefden, met geen ander motief dan behagen scheppen in hun blijheid en geluk. Want de Kerst is ook het feest van altruïsme, van het je naasten onvoorwaardelijk liefhebben. Dan handel je in de geest van de Leer van Jezus de Christus.
***


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waarheid
 ( door H.P. Blavatsky)

Waarheid is één, ook al wordt er naar gezocht of gestreefd van uit twee verschillende uitgangspunten.

Aangezien er slecht één waarheid is, heeft de mens slechts één Kerk nodig, de tempel Gods binnen in ons, die ommuurd is door stof, die alleen doordringbaar is voor iemand, die de weg kan vinden; de reinen van hart zullen God zien.

Daar “waar twee of drie tezamen zijn” in de naam van de Geest van W a a r h e i d – daar zal die Geest van Theosofie in hun midden zijn.

Overpeinzing is stil en onuitgesproken gebed...

Uit: DIAMANTEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Krishnamurti en het vrijmaken van de mens
(uit: Levensvragen)

Er is slechts één belangrijk ding waarmee ik mij bezig houd; n.l. het vrijmaken van de mens.
Ik wens hem uit alle kooien, van alle angsten te bevrijden, ik verlang geen nieuwe godsdiensten of nieuwe sekten te stichten, noch nieuwe theorieën en nieuwe wijsgerige stelsels op te bouwen. Nu zult ge mij natuurlijk vragen waarom ik dan, voortdurend sprekend, de wereld doortrek….

Zoals ik zei, heb ik slechts één doel; de mens vrij te maken, tot vrijheid aan te sporen, hem helpen losbreken van alle beperkingen, want dat alleen zal hem het eeuwige geluk, de onvoorwaardelijke verwezenlijking van het zelf geven….

Gelijk een kunstenaar een schilderij maakt omdat het schilderen zelf hem tot vreugde is, omdat het zijn zelfexpressie, zijn glorie, zijn weelde is, zo doe ik dit en niet omdat ik van iemand iets verlang.

(Uit: De Opheffing der Orde van de Ster.)

------------------------------------------------------------------------------- 
Er is een Weg
(There is a Road, lyrics by HPB) )

Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Heelal.

Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen, welke alleen naar binnen leidt en  achter de nieuweling voor altijd sluit.

Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven komen kan.

Voor wie overwinnend omhoog gaan, is er een beloning boven woorden: het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden. Voor hen die tekort schieten, zijn er andere levens waarin het slagen komen kan.

(uit DIAMANTEN van HPB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAO
Hoogste Goedheid


De Hoogste goedheid is als water,
Water is heilzaam voor alle dingen,
Maar het streeft niet tegen.
Het blijft op plaatsen welke anderen versmaden.
Daarom is het dicht bij het TAO.(Tao Tê King)

(blz. 160, uit het boek: ‘Azië en het Avondland’ van Alan W. Watts, 1937)


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVN-Centrum Assen-Odoorn wenst iedereen
een Voorspoedig en Helend
2014 


Geen opmerkingen: